7. rámcový program pre rozvoj vedy a inovácie cetra cetra


 

Pre obdobie 2007 - 2013 Európska komisia vyhlásila a Európsky parlament schválil 7. rámcový program rozvoja vedy a techniky (7.RP).

Účasť na rámcovom programe je možná prostredníctvom projektov, financovaných na základe zmluvy s Európskou komisiou.

Informácie o podmienkach účasti a aktuálnych výzvach na podávanie projektov sú sústredené na účastníckom portáli (Participants portal). Ďalšie informácie o 7. RP sú umiestené na portáli CORDIS.

Pre roky 2014-2020 bude pokračovať podpora rozvoja vedy, techniky a inovácií prostredníctvom programu Horizont 2020 , ktorý by mal zastrešiť jednak rámcový program rozvoja vedy, techniky a inovácií, ako aj ďalšie súčasné programy, ako sú Competitveness and Innovation Framework Programme - CIP, EUREKA a pod.