Výzvy 2013 FP7 cetra cetra

V oblasti dopravy boli vyhlásené 3 výzvy. Podrobné informácie pre každú z nich nájdete v nižšie uvedených odkazoch:

ERA-NET 2013 cms/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/uploads/file/ERA-NET%20Call%202013.pdf

SST-2013 cms/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/uploads/file/SST-2013-RTD-1.pdf

TRANSPORT DG-MOVE 2013 cms/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/uploads/file/TRANSPORT-DG%20MOVE.pdf

 

Táto adresa vám dá prístup ku dokumentom FP7: ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

 

Nižšie priložený dokument je zameraný na výzvy v doprave.

Môžte sa v ňom dozvedieť informácie o predbežne zverejnených témach, ktoré sú:

 7.1. Letecká doprava + aeronautics

        1. Eko-inovácie

        2. Bezpečná a nepretržitá mobilita

        3. Súťaživosť vďaka inováciám

        Medzioborové aktivity pre iplementáciu pod-tématického programu

        Koordinované výzvy pre medzinárodnú spoluprácu

7.2. Udržateľná povrchová preprava (vrátane iniciatívy "Európske zelené autá")

       1. Eko-inovácie

       2. Bezpečná a nepretržitá mobilita

       3. Súťaživosť vďaka inováciám

       Medzioborové aktivity pre implementáciu pod-tématického programu

       Iniciatíva pre európske zelené autá

       Oceán zajtrajška

7.3. Použitie programu v preprave v horizontálnych aktivitách

7.4. GALILEO

ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32742-annex_10_to_the_decision_transport_for_cap_en.pdf