Návrh cetra cetra

Začali sa rokovania o návrhu rámcového programu pre výskum a inovácie na roky 2014 - 2020, Horizon 2020.

Viac informácií nájdete v nižšie uvedených odkazoch:

oznámenie Europskej Komisie Europskemu Parlamentu
pravidlá účasti v programe Horizon eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
špecifický program na vykonávanie programu Horizon 2020 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do