Informačné semináre cetra cetra

Európska komisia pripravila v rámci komunitárnych fondov na 2014 - 2020 (mimo štrukturálnych fondov EÚ) vyše 70 mld. €, z ktorých je 15 mld. € určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, inovácie a rozvoj medzinárodných aktivít prostredníctvom programu Horizon 2020 a COSME. Viac o regionálnych seminároch pre firmy a výskumníkov sa môžte dozvedieť na:

www.7rp.sk/aktuality/horizont-2020-a-cosme-na-r-2014-2020-regionalne- seminare-pre-firmy-aj-vyskumnikov.html

 3. marca 2014 sa v Bruseli uskutočnil seminár na tému OPPORTUNITIES FOR SMES UNDER HORIZON 2020: "HORIZON 2020 IS OPEN FOR BUSINESS". EK prezentovala spôsob financovania SME ako aj základné východiská, ktoré majú byť nosné pre SME projekty v rámci H2020. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom zázname z podujatia. 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=horizon2020-workshop