Kontaktné údaje


bolo:

CETRA - Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26  Žilina

súčasný kontakt v prípade potreby

e-mail: peter.fabian@rekt.uniza.sk

tel: +421 41 513 4206


Zväčšiť mapu