Príručka pre účastníkov 7.RP


V roku 2007 CETRA - Ústav dopravy ŽU vydala príručku 7. rámcový program v kocke. Je to príručka pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť všetko podstatné o 7. rámcovom programe a chcú byť úspešní pri podávaní projektov.

Jednotlivé kapitoly z príručku sú na stiahnutie vo formáte PDF.