IT nástroj na vyhĺadávanie partnerov cetra cetra

Sieť NCP pre dopravu v programe Horizont 2020 - ETNA Plus - s potešením oznamuje, že je tu nový IT nástroj pre vyhľadávanie partnerov určený špeciálne pre návrhy projektov, ktoré chcete predkladať vo výzve H2020 "Inteligentná, zelená a integrovaná doprava".

Táto platforma poskytuje užívateľom možnosť:

  • Hľadať nových partnerov a prijímať výzvy pre partnerstvo
  • Identifikovaťvhodných partnerov
  • Odpovedať na vyhľadávanie partnerov, ktoré je publikované inými navrhovateľmi

Kvalita uverejnených partnerských vyhľadávaní je zaručená dvojstupňovým procesom verifikácie, ktorý je spravovaný priamo H2020 NCP pre Transport ako aj tímom expertov (Tím kvality) pre rôzne typy dopravy (železničná, vodná, letecká, automobilová).

Platforma je k dispozícii na webovej stránke ETNA Plus cez nasledujúci odkaz:

www.transport-ncps.net/services/partner-search/horizon-2020/partner-search.html