CETRA organizuje informačné semináre cetra cetra

2018    

Máj                HORIZONT 2020 - Podpora prípravy projektov H2020

                           - Výzva APVV PP H2020 / 

                      Informácie a zaujímavosti z konferencite TRA 2018

Apríl               Programy EÚ INTERREG

Marec             Nové výzvy na rok 2018 HORIZONT 2020

 

2017

November       Aktuality programu HORIZONT 2020

Jún                  HORIZONT 2020 Novinky vo financovaní projektov

Máj                  HORIZONT 2020 TWINNING

Február           HORIZONT 2020 Výzvy na rok 2018 - 2020

 

2016

December        HORIZONT 2020 - Konzorciálne zmluvy vzor DESCA,

                         Akcia Marie Sklodowska-Curie

November        HORIZONT 2020, ECTRI, Výpočet osobných nákladov v H2020

Október            HORIZONT 2020 - Osobné náklady - novinky, Informačný deň výzvy

                         "Smart, green and integrated transport"

Marec               HORIZONT 2020 - Diskusné fórum o podávaní návrhov projektov H2020

Február            HORIZONT 2020 -  Publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom

                         (Open Access) - ako publikovať zadarmo