cetra cetra

Žilinská univerzita v Žiline je jediná univerzita, ktorá je situovaná na severozápade Slovenska. Žilinská univerzita v Žiline má na Slovensku dlhoročnú skúsenosť vo vzdelávaní  perspektívnych študentov, doktorandov, vedecko-výskumných pracovníkov, ako aj docentov a profesorov v oblasti dopravy a telekomunikácií. V poslednom období vývoja sa stala univerzita vzdelávacou inštitúciou so širokým profilom v oblastiach vedy, technológií, ekonomiky , manažmentu a v neposlednom rade v oblasti prírodných vied.

 Viac informácií nájdete na stránke UNIZA.