National Science Foundation cetra cetra

US organizácia, ktorá bola založená v r. 1950, podporuje základný výskum a vzdelávanie.

Dr. Maria Zemankova, ktorá v NSF vo Washington D.C. pôsobí, nás na seminári, ktorý sa konal 23.09.2014 v Brne, oboznámila so základnými údajmi o NSF. Jej prezentáciu si môžte prezrieť kliknutím na nižšie uvedený odkaz:

is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/32243207/35613954/NSF_Intro___Overview-MZ.pdf

NSF pokrýva všetky oblasti

NSF je nezávislá organizácia

NSF je financovaná prostredníctvom grantov

v r. 2014 bolo podaných 50 000 žiadostí

                                       11 000 projektov bolo/bude financovaných

                                       rozpočet: 7 biliónov $US

                                       94% z rozpočtu ide na výskum a vzdelávanie                                       

NSF finančne podporuje IBA amerických občanov, na podporu medzinárodnej spolupráce.

Viac informácií nájdete na hlavnej web stránke NSF nsf.gov/

Venujte prosím pozornosť kategórii AWARD SEARCH, kde si podľa zvolených kritérií hľadania môžte nájsť partnerov pre Váš výskum, alebo sa zoznámiť s odborníkmi v USA, ktorí vo Vašej oblasti poôsobia.